„Együttműködés, gondoskodás, sokszínűség, jókedv” (EFOP-1.3.5-16) projekt

„Együttműködés, gondoskodás, sokszínűség, jókedv”
(EFOP-1.3.5-16) projekt

Kedves Barátaink, Partnereink!

300 ezer ember életét könnyíti meg a falu- és tanyagondnokok munkája, figyelme, segítsége, olyan emberekét, akik számára kilátás sem volt a falu- és tanyagondnokság megalakulásáig a nagyobb településeken élők esélyeinek megközelítésére. A falu- és tanyagondnokság rendszere az 1989-es kitalálása óta működik, azonban az idő előre haladtával hiányoznak a már nyugdíjassá vált falu-tanyagondnokok megyei kisközösségei, csoportjai és ezek hálózata és a náluk felhalmozódott tudás rendszeresése, átadása. Hiányzik a helyi társadalmi igényekre alapozott, a társadalmi részvétel tanulásával foglalkozó önkéntes, önképző-tanulókörök gyakorlata a hazai felnőttképzés tárházából, kiveszett a közéleti szerepvállalásra összpontosító aktív, demokratikus állampolgári képzés. Továbbá az elmúlt egy évtizedben leépült a vértesacsai Falugondnokok Háza, mint oktatási központ működése, szolgáltatásai, tudásközpontként történő működése.

A fenti nehézségek kezelése, a lehetőségek kiaknázása érdekében a Falufejlesztési Társaság az EFOP-1.3.5-16 „társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” támogatási felhívás keretében „Együttműködés, gondoskodás, sokszínűség, jókedv” címmel (EFOP-1.3.5-16-2016 00573 projektszám alatt) nyert támogatást, hogy 2017. március 1. és 2020. március 1. között együttműködést erősítő, közösségfejlesztő projektet valósítson meg a Falufejlesztési Társaság és a bevont falugondnoki egyesületek közösségi bázisának, humán erőforrásának megerősítése érdekében.

A Falufejlesztési Társaság szándéka, hogy e projekt eszközeivel is segítse az aprófalvak, a tanyavilág természeti, társadalmi erőforrásainak felértékelődését. Egyúttal szükségesnek tartunk egy olyan együttgondolkodást, amely utat mutat a falugondnoki szolgálatok bővítésére, újratervezésére. Folyamatsegítő-közösségépítő találkozókon támogatni kívánunk minden olyan ötletet, elképzelést, rendezvényt, eseményt, kezdeményezést, amely hozzájárul a falu, a helyi közösség népesség megtartó képességéhez. Az alábbi témakörökben és tartalmakkal bővíteni tudjuk a partnerszervezetek már elhatározott, előkészítés, szervezés alatt álló saját programjait: képzések, látó utak, szakmai napok, családi napok, generációk napja, 20 éves egyesületi ünnepi konferenciák, fórumok, vagy az egyes falu-tanyagondnoki településeken tervezett kisebb-nagyobb közösségi eseményeket.

A projekt segítségével elérendő általános célunk: 6 megyei / regionális falugondnoki civil szervezet közösségi bázisának, humán erőforrásának megerősítése önkéntes programokkal, amelynek keretében újraélesztjük a „szelíd vidék-falufejlesztés” közösségi-oktatási központját Vértesacsán és az „aktív állampolgár” témakörében tanulóköri önképzést valósítunk meg.

A projekttel beteljesítendő konkrét céljaink:
 • A már nyugdíjas falugondnokok önkéntes csapata megalakulása megyénként. Ez jelenthet több találkozót, párbeszédet, közös gondolkodást, homálybogozást. Nem egy szokványos megyei/országos nyugdíjasklubról van szó, ahova nem csak a nyugdíjasok, hanem szigorúan önkéntes alapon az aktív fiatal falugondnok is örömmel fogadottak.
 • Az így kialakuló közösségek fontos feladata lehet, hogy a mindezidáig hiányzó, feldolgozatlan megyei falugondnoki egyesületek múltját, jelenét kutassák, történetét összeállítsák, és a projekt eredményeként publikálják. Ebben elsősorban a falugondnokság életét végig követő, irányító, ma már nyugdíjas falugondnokokra számítunk, de mindenkire, aki ezt a nagyszerű találmányt kicsit is ismeri,szereti.
 • A projekt keretében a vértesacsai Falugondnokok Házában a legalább húsz, huszonöt éve „szolgálók” és a fiatal falugondnokok rendszeres találkozóit tervezzük. Olyan találkozókat, ahol az elmúlt évtizedek sok öröme újra feleleveníthető és beszélhetünk a falugondnokság igényeiről, érdekeiről is.
 • A Vértesacsán, a Falugondnokok Házában tervezett Kemény Bertalan munkásságára épülő (interaktív) műhely, kiállítás létrehozása a projekt keretében a fent leírt közösségek bevonásával.
  • a felhalmozódott tudás, tapasztalat írott, digitális dokumentumokkal történő bemutatását;
  • a közösségépítő folyamat írott, képi és hangrögzítő eszközökkel történő dokumentálását;
  • történetek elmesélését: a „kezdetek üzenetét”, a kb. 20 éve létrejött egyes megyei falugondnoki egyesületek élete, léte, kezdeményezései, szolgáltatásai, személyiségei, egyediségei, és különlegességeinek bemutatását;
  • a megalakulásától máig tartó folyamatot mind tárgyszerűen, mind pedig a személyes élmények elmesélésével. Mint pl. a megyei falugondnoki szervezettörténet, egyes kiemelkedő személyiségek élettörténete, jó gyakorlatok, közzé tehető tartalmak, példák, minták, motivációt erősítő érzelmi megerősítés…
 • Tanulókörök, népfőiskolai önképzés, „kispad” beszélgetések, aktív tudásátadás megszervezése. Tematika: az aktív állampolgársági értékválasztások, a hátrányos helyzetű 14-35 éves fiatalokkal és 60 év feletti idősekkel. Életben maradás, szociális háló megerősítése, a közösség fennmaradása, jövője, az önfenntartó képesség, a kulturális tőke megerősítése. Továbbá a helyi gazdaság szervezése, alternatív erőforrások és energiák bevonása, a fenntartható falu-világ újraszervezése.

Vértesacsa, 2017. május 25.

Együttműködő partnereink nevében is nagy örömmel és izgalommal nézünk a fenti feladat végrehajtása elébe.

Üdvözlettel,

Fáy Dániel, a Falufejlesztési Társaság elnöke
Nagy Júlia, a Falufejlesztési Társaság Népfőiskolai Tagozata vezetője
Varga-Farkas Gyula, a projekt szakmai vezetője
Vartik Melinda, a projekt pénzügyi vezetője

Hozzászólások lezárva.